Vi skapar välmående organisationer där
varje människa kan prestera på ett
hållbart sätt

Kort om oss

PBM är ett konsultföretag som utvecklar individer och organisationer genom att omsätta psykologisk kunskap till effektiva verktyg, mätbara resultat och varaktig förändring.

Vårt affärsområde Hållbart arbetsliv syftar till att möjliggöra för individer, grupper och verksamheter att nå ett hållbart fungerande i och utanför jobbet. Vi kombinerar evidensbaserade modeller och digitala produkter i skräddarsydda lösningar som ökar prestation, engagemang och välmående hos chefer, medarbetare, team och verksamheter.

människor

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder kliniska, konsultativa samt utbildande tjänster. Vi genomför förebyggande insatser såsom organisatoriska kartläggningar av problembilder, hantering av uppkomna konflikter, analys och utvärdering av kostnader kopplat till psykisk ohälsa. Individuell KBT för både enskilda och i gruppformat samt arbete med ledarskap och organisation i syfte att möjliggöra en hållbar prestation.

Genom att kartlägga er verksamhet så kan vi på bästa sätt ge er den hjälpen ni är i behov av. Vi tar reda på vad det är som fungerar samt vad som kan förbättras och vart ert problem sitter, för att kunna identifiera de viktigaste delarna.

Kliniska tjänster

Vi behandlar många olika typer av psykiska besvär, oavsett om det är utmattningssyndrom, stress eller en specifik fobi så kan du få hjälp hos PBM. Med rätt bedömning till grund skräddarsyr vi en behandling som passar dig som individ.


- Psykisk ohälsa
- Rehabilitering
- Arbetsåtergång

Konsultativa tjänster

Hur mår er verksamhet egentligen? PBM erbjuder kartläggningar, grupputveckling och ledarskapscoaching av legitimerade psykologer med spetskunskap. Vi använder vetenskapligt förankrade metoder i alla våra insatser och vi utvärderar alltid både upplevelse och utfall.

- Kartläggning och analys
- Grupputveckling
- Coaching i ledarskap

Utbildande tjänster

Alla PBMs utbildningar grundar sig på beteendepsykologi och OBM (Organizational Behavior Management). Våra kursledare är alla legitimerade psykologer (KBT) med lång erfarenhet av stressproblematik, kommunikation och av att implementera beteendeförändringar på riktigt.

- För chefer och ledare
- För medarbetare
- Metodutbildning


PBM SER TILL HELHETEN OCH VERKLIGHETEN

Vår modell för ett hållbart arbetsliv bygger på den senaste forskningen och identifierar sex områden som tillsammans skapar optimala förutsättningar för en god arbetsmiljö, engagerad personal och hållbara prestationer.

Vanliga mål för våra insatser är ökad effektivitet, prestation, engagemang, arbetsglädje och minskadekostnader för sjukfrånvaro.

Samtliga leveranser tar sin utgångspunkt i psykologisk forskning och adderar ekonomiska, organisatoriska och juridiska perspektiv.

hallbart-arbetsliv

Vardagen har för de flesta inneburit förändringar både på arbetet och i privatlivet, vilket ställer högre krav på oss att ta hand om oss själva.

Tillsammans med företagsparken Ebbepark i Linköping höll vi ett webbinarium på det temat med fokus på att stötta medarbetare till beteendeförändringar för ökad motivation och arbetsglädje. 

Behöver din verksamhet stöd att nå ökad hälsa och prestation?

Vi kan hjälpa er skapa konkurrenskraft genom att ta kunskap om vad som får människor att fungera som bäst på arbetet och omsätta den i konkreta insatser med målet att öka effektivitet, prestation, engagemang, arbetsglädje, minska kostnader för sjukfrånvaro och skapa hållbara förändringar.

Är du intresserad av att veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och er verksamhet? Kontakta oss gärna via formuläret.

📍 Ni hittar oss i:

- Stockholm
- Göteborg
- Skåne
- Gävle/Uppsala
- Östergötland
- Jönköping
- Kronoberg

Kontakt för mer info

Mer information om PBM - pbm.se
PBMs databehandlingsvillkor