Ett hållbart arbetsliv & vård i Östergötland

Psykiatripartners Östergötland och PBM erbjuder nu kvalificerat stöd för organisations, verksamhets och ledarskapsutveckling i kombination med kvalitativ och effektiv vård för privatpersoner.

Ett ökat behov.

Det finns ett ökat behov i samhället av kompetens kring människor, behovet är också lokalt. Psykiatripartners och PBM koncernen ökar sitt engagemang lokalt i Östergötland och erbjuder såväl psykologisk behandling, utredningar och samtalsstöd för privatpersoner som skarpa psykologiska verktyg för organisations, verksamhet och ledarskapsutveckling till företag och organisationer.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda dig så hör gärna av dig direkt till Psykiatripartners VD Christin Källström eller regions och affärsområdeschef för PBM Hållbart arbetsliv Linda Stenbom.

 

Behöver du, dina medarbetare eller din organisation handledning eller utbildning?

Vi öppnar nu vår konsultorganisation i Östergötland för företag och organisationer. Främst riktar vi oss till dig/er som verkar inom vård, skola och omsorg och ofta möter individer med beteendeproblem.

För dig/ er som företag erbjuder vi bland annat:

  • Handledning/ utbildning runt barn/ ungdomar med beteendeproblematik. 
  • Handledning/ utbildning till LSS boenden och gruppboenden av olika slag
  • Handledning & utbildning till olika verksamheter inom socialtjänsten.
Kontakt för mer info

Behöver du som privatperson samtalsstöd eller psykologisk behandling?

Vi erbjuder snabb och effektiv psykologisk behandling för vuxna och par på våra mottagningar i Linköping, Norrköping och Online via din dator, surfplatta eller telefon.

Vi hjälper dig som har besvär med ångest, depression, oro, stress, sömnproblem och oro/generaliserad ångest.

För dig som privatperson erbjuder vi bland annat:

  • Samtal för privatpersoner, enskilt, familj eller par.
  • Neuropsykiatrisk utredning. Både psykolog och läkare.

 

Kontakt för mer info

För din organisations behov och hållbara prestation

PBM Hållbart arbetsliv skapar konkurrenskraft genom att ta kunskap om vad som får människor att fungera som bäst på arbetet och omsätta den i konkreta insatser.

PBMs modell för ett hållbart arbetsliv bygger på den senaste forskningen och identifierar sex områden som tillsammans skapar optimala förutsättningar för en god arbetsmiljö, engagerad personal och hållbara prestationer.

Vanliga mål för våra insatser är ökad effektivitet, prestation, engagemang, arbetsglädje och minskade kostnader för sjukfrånvaro.

Samtliga leveranser tar sin utgångspunkt i psykologisk forskning och adderar ekonomiska, organisatoriska och juridiska perspektiv.

HA

Våra behandlare och konsulter är legitimerade psykologer och alla insatser bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) med stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Vi har lång erfarenhet av såväl barn som vuxen-psykiatrisk verksamhet och har arbetat regelbundet mot skolan och socialtjänsten i många av Östergötlands kommuner. från oss kan du vara trygg i att få en säker process med bevisad effekt som leder till ett långsiktigt och hållbara resultat.

Här är några av våra psykologer

gisela

Gisela Wisung

Leg. psykolog sedan 2003. Gisela har gedigen kompetens i KBT (Kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt DBT (dialektisk beteendeterapi) med mycket bred erfarenhet av olika grader av psykisk ohälsa.

 

 

 

katia

Katia Sanchez

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och utbildad i KBT (Kognitiv beteendeterapi). Verksam på Psykiatripartners sedan 2012. Har arbetat med såväl barn som vuxna med behandling av bl a ångest och nedstämdhet samt neuropsykiatriska utredningar. Erfarenhet inom företagshälsovård samt som skolpsykolog vid elevhälsan. Kan även genomföra bedömningar och behandlingar på spanska. 

alette R

Alette Hellström

Leg. Psykolog och organisationskonsult. Erbjuder ett praktiskt arbetssätt med utgångspunkt i KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance commitment Therapy) och CFT (Compassionfokuserad terapi). Har varit verksam i inom LSS vården, barn- och ungdoms samt vuxenpsykiatri och har senaste åren jobbat inom företagshälsovården. Driver insatser på såväl individ som gruppnivå, genom exempelvis handledning, utbildningsinsatser, chefcoaching och utredningar.

 

 

 

ERik R

Erik Pettersson

Leg. psykolog och organisationskonsult. Utbildning med särskilt fokus på idrottspsykologi, ledarskap och hälsofrämjande insatser. Hjälper i sitt arbete individer, grupper och organisationer att utvecklas med bland annat KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Erik har goda kunskaper om arbets- och organisationspsykologi samt arbetsmiljö från flera års arbete inom företagshälsovården. Erik arbetar med blandade konsultinsatser på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Exempel på insatser är: arbetsmiljökartläggningar, handledning, ledningsgruppsutveckling, organisationsutveckling, chefscoachning och grupputveckling.

Mer information om Psykiatripartners - psykiatripartners.se

Mer information om PBM - pbm.se