Ett hållbart arbetsliv & vård i Östergötland

PBM Hållbart Arbetsliv och Psykiatripartners Östergötland erbjuder effektivt stöd för organisations- och ledarskapsutveckling samt högkvalitativ vård för privatpersoner.

Ett ökat behov.

Behovet av kompetens kring människors beteende kopplat till hållbar hälsa och prestation blir allt tydligare i samhället och vi ser en ökad efterfrågan även lokalt hos våra företagskunder och privatpersoner som söker till oss.

PBM och Psykiatripartners erbjuder skarpa psykologiska verktyg för medarbetar, organisations- och ledarskapsutveckling till företag samt psykologisk behandling, utredning och samtalsstöd för privatpersoner.

Vill du veta mer om vad vi kan erbjuda? Hör av er till Psykiatripartners VD Christin Källström eller
Regionchef för PBM Linda Stenbom.

 

Behöver din verksamhet stöd att nå ökad hälsa och prestation?

Vi skapar konkurrenskraft genom att ta kunskap om vad som får människor att fungera som bäst på arbetet och omsätta den i konkreta insatser med målet att öka effektivitet, prestation, engagemang, arbetsglädje, minska kostnader för sjukfrånvaro och skapa hållbara förändringar i er organisation.

För dig / er som verksamhet erbjuder vi bland annat:

  • Problemlösning för verksamheten ex. med hjälp av arbetsmiljökartläggningar, konflikthantering och grupputveckling.
  • Utvecklande insatser för chefer och ledare såsom chefscoaching och ledarutvecklingsprogram.
  • Utbildningsinsatser inom psykologi och arbetsmiljö (50% reducerad kostnad via AFA).
  • Flow (självhjälpsapp för mental hälsa och stresshantering).

Behöver du som privatperson samtalsstöd eller psykologisk behandling?

Vi erbjuder snabb och effektiv psykologisk behandling för vuxna och par på våra mottagningar i Linköping, Norrköping och Online via din dator, surfplatta eller telefon.

Vi hjälper dig som har besvär med ångest, depression, oro, stress, sömnproblem och oro/generaliserad ångest.

För dig som privatperson erbjuder vi bland annat:

  • Samtal för privatpersoner, enskilt, familj eller par.
  • Neuropsykiatrisk utredning. Både psykolog och läkare.
Behöver du, dina medarbetare eller din organisation handledning eller utbildning?

Främst riktar vi oss till dig/er som verkar inom vård, skola och omsorg och ofta möter individer med beteendeproblem.

För dig / er som verksamhet erbjuder vi bland annat: 

  • Handledning/ utbildning runt barn/ ungdomar med beteendeproblematik.
  • Handledning/ utbildning till LSS boenden och gruppboenden av olika slag
  • Handledning & utbildning till olika verksamheter inom socialtjänsten.
HA

Vardagen har för de flesta inneburit förändringar både på arbetet och i privatlivet, vilket ställer högre krav på oss att ta hand om oss själva.

Tillsammans med företagsparken Ebbepark i Linköping höll vi ett webbinarium på det temat med fokus på att stötta medarbetare till beteendeförändringar för ökad motivation och arbetsglädje. 

Guide: 7 tips för ett proaktivt arbete med medarbetarnas hälsa

Många medarbetare lider av psykisk ohälsa. Inte sällan är den stressrelaterad. Som arbetsgivare kan det vara svårt att veta vilka åtgärder man ska ta till - och när.

Därför har vi samlat sju goda råd på vägen mot en mer välmående verksamhet. Ladda ner guiden via knappen nedan.

Ladda ner guide

Våra behandlare och konsulter är legitimerade psykologer och alla insatser bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) med stöd i forskning och beprövad erfarenhet. Vi har lång erfarenhet av såväl barn som vuxen-psykiatrisk verksamhet och har arbetat regelbundet mot skolan och socialtjänsten i många av Östergötlands kommuner. från oss kan du vara trygg i att få en säker process med bevisad effekt som leder till ett långsiktigt och hållbara resultat.

Här är några av våra psykologer

gisela

Gisela Wisung

Leg. psykolog sedan 2003. Gisela har gedigen kompetens i KBT (Kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) samt DBT (dialektisk beteendeterapi) med mycket bred erfarenhet av olika grader av psykisk ohälsa.

 

 

katia

Katia Sanchez

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi och utbildad i KBT (Kognitiv beteendeterapi). Verksam på Psykiatripartners sedan 2012. Har arbetat med såväl barn som vuxna med behandling av bl a ångest och nedstämdhet samt neuropsykiatriska utredningar. Erfarenhet inom företagshälsovård samt som skolpsykolog vid elevhälsan. Kan även genomföra bedömningar och behandlingar på spanska. 

alette R

Alette Hellström

Leg. Psykolog och organisationskonsult. Erbjuder ett praktiskt arbetssätt med utgångspunkt i KBT (kognitiv beteendeterapi), ACT (Acceptance commitment Therapy) och CFT (Compassionfokuserad terapi). Har varit verksam i inom LSS vården, barn- och ungdoms samt vuxenpsykiatri och har senaste åren jobbat inom företagshälsovården. Driver insatser på såväl individ som gruppnivå, genom exempelvis handledning, utbildningsinsatser, chefcoaching och utredningar.

 

 

ERik R

Erik Pettersson

Leg. psykolog och organisationskonsult. Utbildning med särskilt fokus på idrottspsykologi, ledarskap och hälsofrämjande insatser. Hjälper i sitt arbete individer, grupper och organisationer att utvecklas med bland annat KBT (Kognitiv beteendeterapi) och ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Erik har goda kunskaper om arbets- och organisationspsykologi samt arbetsmiljö från flera års arbete inom företagshälsovården. Erik arbetar med blandade konsultinsatser på individ-, grupp-, och organisationsnivå. Exempel på insatser är: arbetsmiljökartläggningar, handledning, ledningsgruppsutveckling, organisationsutveckling, chefscoachning och grupputveckling.

Mer information om Hållbart Arbetsliv - info.pbm.se/hallbart-arbetsliv/

Mer information om Psykiatripartners - psykiatripartners.se